SEMER TİPİ

Seyir mesafesine bağlı olarak direkt (halatsız ) veya endirekt (halatlı ) olarak uygulanabilir.

Kullanım alanları:

İnsan ve yük asansörleri için uygundur,

Seyir mesafesi 30 m ye , taşıma kapasitesi ise kabin alanına bağlı olarak 2000 kg a kadar mümkündür.

Kabine üç taraftan giriş sağlanabilir.

Asansör hızı, özel önlemler alınarak 1,00m/s 'ye kadar yükseltilebilir.

ALTTAN MERKEZİ

Kullanım alanları:

İnsan ve yük asansörleri için uygundur,

Seyir mesafesi 30 m ye kadar mümkündür.

Taşıma kapasitesi 40 000 kg a kadar çıkabilir.

Kabine dört taraftan giriş sağlanabilir.

Büyük kabin alanları için uygundur.

TANDEM TİPİ

Seyir mesafesine bağlı olarak direkt

 (halatsız ) veya endirekt (halatlı ) olarak uygulanabilir. 

Kullanım alanları: İnsan ve yük asansörleri için uygundur, 

Seyir mesafesi 30 m ye taşıma kapasitesi ise

 kabin alanına bağlı olarak 15000kg a

 kadar mümkündür. Kabine iki taraftan 

giriş sağlanabilir. Yanlar monte edilen 

silindirler nedeniyle daha büyük kuyu

 alanına ihtiyaç vardır.